ای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده
آن چه تغیر نپذیرد تویی / وانکه نمردست و نمیرد تویی
تا کرمت راه جهان برگرفت / پشت زمین بار گران برگرفت
هر که نه گویای تو خاموش به / هر که نه یاد تو فراموش به

 

قبل از این وبلاگ چندتا وبلاگ دیگر هم داشتم ولی هر بار شروع کار یک وبلاگ ویژگی های جالب و خاص خود را دارد. احتمالا این وبلاگ با وبلاگ های قبلی تفاوت هایی داشته باشد. از جمله این که شاید مخاطبش بیشتر باشد و به نسبت آن تغییراتی در سبک و محتوا لازم است لحاظ شود. خیلی دوست دارم که بتوانم غیر محاوره بنویسم هر چند گاهی کمی سخت است.

گستره ی مطالبی که می‌خواهم بنویسم وسیع است. از دل‌مشغولی و دغدغه های روزانه گرفته تا شاید مطالب تخصصی مربوط به درس و کار و شعرهایی که دوست دارم . متن آهنگ های مورد علاقه و ... . تصمیماتی که می‌گیرم. اخبار. خاطرات و الخ.

برای فاصله زمانی بین مطالب قاعده ی خاصی ندارم . ولی دوست دارم که این جا زیاد خاک نخورد و هر از چند گاهی حداقل یک اعلام زنده بودن کرده باشم. ولی از آن طرف هم زیاد نوشتن هم خودش آفتی است. (یادآوری کنید حکایت "خرمهره" را. البته بلا نسبت "در" )

یکی از مطالبی که زیاد در قیدش نیستم ظاهر بلاگ است . راستش به نظرم حداقل در مورد بلاگ حرفی که زده می‌شود مهم تر است تا ظاهر و کارهای فنی که رویش انجام شده است.