تقریبن از اول مهرماه روز های دوشنبه از ساعت 12:30 تا 14:30 دکتر فرهنگ میایند دانشگاه و در یکی از تالارها همایشی برگزار می‌شود با عنوان "ازدواج موفق". خیلی مایل بودم که در این جلسات شرکت کنم ولی به لطف کلاس های حل تمرین نمیتوانستم. 

تا این که امروز بالاخره توانستم با نیم ساعت تاخیر به جلسه برسم. اولن که در تالار جای خالی پیدا نمی‌شد . و من انتظار نداشتم بچه های دانشگاه این قدر استقبال کنند از این همایش. بعد متوجه شدم نه مثل اینکه خیلی ها! همچون دغدغه هایی دارند. 

بحث معیار ها بود . و این جلسه معیار چهارم که رسیدن به انواع بلوغ ها بود بررسی میشد. با اینکه جلسات قبل رو شرکت نکرده بودم ولی از این جلسه که خیلی خوشم آمد . به نکات خیلی خوب و مفیدی اشاره کرد. بروم و سی دی های سخنرانی که دارم را چک کنم . احتمالن همایشهای قبلیشون در مورد ازدواج را داشته باشم . اگر وقت کنم مینشینم و میبینمشان.

فقط مختص ازدواج هم نبود . بلوغ فرهنگی یعنی این که به زندگی دید خیلی مثبتی داشته باشیم. بلوغ عاطفی . بلوغ عقلی . بلوغ اجتماعی .بلوغ اقتصادی . و ... .

تقریبن هر ساعت از زندگی‌ام یک کار دارم برای انجام دادن. و این وسط چه قدر زیباست چیزهای کوچک. 

وقتی میروم خوابگاه فقط منتظرم که مادرم زنگ بزند. مادرم گوشی تلفن را در خانه میگرداند. با پدرم صحبت میکنم . بعد میرود اتاق خواهرم. زندگی یعنی اشکِ پر از شادی. زندگی خیلی زیباست. آره زندگی خودش خیلی زیباست فقط کافی است ما کمی درست نگاه کنیم.

یا خیر حبیب و محبوب (این روزها زیاد برایم ضروری است)

ا