خب امروز مرحله حذفی مسابقه بیان بود.

صبح ساعت 6 بیدار شدم . رفتم دبیرستان البرز برای تدریس . بعدش هم اومدم خوابگاه شهید بهشتی.

مسابقه رو خراب کردم به معنای واقعی کلمه . الان هم با این که 40 دقیقه از 3 ساعتش مونده بود بیخیالش شدم. میدونم که کارم درست نبود و جزو معدود کارهای غیر درست اخیرم محسوب میشه.