خب یه مدته که برنامه خواب و بیداریم یه مقدار عوض شده . دیگه صبح ها از خواب بیدار نمیشم!!!! چرا؟ چون بیدارم قبلش. مثلن همین الان از ساعت 3 از خواب بیدار شدم و همین جوری میره تا شب.

چیز جالبیه . این که روشن شدن هوا رو میتونم از پنجره سمت راستم چک کنم . البته چند بار خواستم این وضعیت رو تغییر بدم ولی نشد. مثلن چند بار رفتم که بخوابم ولی خوابم نگرفت.

در طول(یا عرض!) یک هفته سه تا امتحان میانترم دادم. شکر خدا خوب بودند نسبت به چیزی که خوانده بودم.

کلاس فردا(پنج شنبه ام ) کنسل شد. از یه طرف ناراحت شدم . چون از بد قولی خیلی بدم میاد . من خودم برام خیلی مهمه که روی حرفی که میزنم بایستم حتی گاهی اگه به ضررم باشه. ولی خب اتفاقیه که میفته . حالا یه خوبی که داره اینه که میتونم زودتر برم خونه . البته اگه بتونم واسه امروز بلیت اتوبوس گیر بیارم. اگه بتونم که خوب میشه .

 

اگه برم احتمالن یه چند روزی خونه باشم. یعنی این بار دیگه مثه دفعات قبلی عجله ای نمیرم. البته وقتایی که این جوری میرم نمیدونم چرا کمتر از وقتم استفاده میکنم . یعنی احساس میکنم که اتلاف وقتم بیشتره. باید این بار مواظب باشم.

 

نمیتونم چیزی بگم. من کی باشم که بخوام در مورد اون صحبت کنم . من فقط میتونم در تحیر باشم نسبت به عظمت و زیباییش.