امروز به خاطر یک کلاس عمومی (اندیشه اسلامی ) ماندم تهران و رفتم دانشگاه. ولی استاد نیامدند و کلاس تشکیل نشد . یعنی من میتوانستم دیروز هم بروم خانه . یعنی یک روز بیشتر میتوانستم پیش خانواده باشم . نمیدانم شاید حکمتی داشته ، اصلا لازم هم نیست خیلی حکمتی داشته باشد ، شاید برای استاد مشکلی پیش آمده که نتوانسته بیاید. 

سه شنبه هم ارائه زبان تخصصی داشتم . که با توجه به وضعیت غیر خوب زبانم به خیر گذشت و حداقل این شجاعت را داشتم که بروم جلو و صحبت کنم . فکر میکنم با کمی تمرین میشود به مقدار خوبی پیشرفت کرد . 

کم کم باید وسایلم را جمع کنم و راه بیفتم سمت ترمینال. تصمیم دارم حدود ۳-۴ روز خانه باشم . میروم برای یک تجدید قوای عالی. 

خدایا به همه کمک کن . کمک کن که با تو باشیم . میدونم که خیلی کمک میکنی ولی بازم بیشتر کمک کن.

چند آلبوم قدیمی دانلود کردم به یاد سالهای تقریبن دور .