"همیشه می‌گفتن پیدا کردن یه دوست خوب و بامرام خیلی سخته اما من باورم نمی‌شد.
تا این که تو را دیدم...
.
.
.
که برای پیدا کردن من چه قدر زحمت کشیدی!!"

"سلام
دیشب تو خاب دیدمت"!!!!!

"دیدم تغییر رشته دادی
پزشکی می خونی" !!!!


مگو شرط دوام دوستی دوری ست٬ باور کن
همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می ساز

البته خودم به این زیاد اعتقاد ندارم!!