بالاخره اومدم خونه و میخوایم از چند روز تعطیلی بین دو ترم استفاده کنم.

پروژه ی ساختار رو هم دیروز تحویل دادیم. صبح زود خونه.

همین!

راستی دیگه مطمئن شدم که وبلاگم تقریبن پابلیک شده. 

فعلن خوابم میاد نمیتونم چیزی بنویسم.