کلی داستان نوشته بودم . به خاطر یه مشکل همه شون پرید. من فکر میکردم بیان ذخیره ی خودکار مطلب داره.

مثه این که نداره. من دقیقن به همین دلیل از سرویس دهنده وبلاگ قبلیم خداحافظی کردم!

در عجبم.

موضوعی که نوشته بودم در مورد خاطره ی جالب و شاید اندوه آور امروز بود.

موضوع زدن یا نزدن قرقی ای بود که اومده بود حیاط!

در مورد مرگ یه معلم شهرمون بود.

در مورد ایمیل آلوده ای که دیروز اعصابم رو خورد کرده بود. در مورد آدمایی که دیروز و امروز دیدم.

بیخیال! حتمن حکمتی بوده.