این دید و بازدیدها منو یاد دیدارهای رفت و برگشت فوتبال میندازه!!! ما الان تقریبن دیدارهای مهم رفتمون رو انجام دادیم و الان تو خونه در حال انجام دیدارهای بازگشت هستیم.

 

سیستم هم گل زده ی بیشتر(خوردنی!!! خورده شده) در خانه ی حریفه!!!!