امروز جمعه ،۴خرداد ، روز مرد و روز پدر بود. 

از صبح زود با پدرم رفتیم باغ. 

...

ساعت ۲۲ با پدرم برگشتیم خونه.

 

/////

... 

(اینجا یه چیزی در مورد روز پدر میخواستم بنویسم!)

مبارک!

 

////

.

اینجا هم یه کمی در مورد انتخابات نوشته بودم!!!

هاشمی نشون داد که مرد بزرگیه!   به نظرم خیلی‌ها در موردش اشتباه فکر میکنن، حتی طرفداراش!

 

خسته‌م . همین.