صرفن برای یه لبخند:

 

برای یه کاری دنبال یه نفر بودم. شماره خونشونو پیدا کردم. بعد شماره موبایلشو از خونشون گرفتم. خلاصه زنگ زدم. آخرش میگم که ایمیلتو برام پیامک کن. میگه ندارم!! میگم بساز یه دونه. میگم واقعن لازمه؟؟!! 

خلاصه حدود یه ماهی گذشت و من دیگه کلن بیخیالش شدم. بعد چند روز پیش پیامک زده : این ایمیلم اینم پسوردش! 

من :|

شما :|

لری پیج :|

مریسا مایر :|

بیل گیتس :|

مرحوم جابز :|

این مخترع ایمیل ایرانی :|

 

...