روز جوان مبارک!

 

"این همه برای بیچاره شریعتی جک ساختید ، امروز سالگرد فوتشه . یه فاتحه‌ای حداقل"

 

دیروز فوتبال راهی جام‌جهانی شد. 

 

رعایت انصاف خیلی خیلی کار سختیه. اینکه آدم بتونه از خنده و شوخی و جو دل بکنه و دنبال انصاف باشه سخته.("متچکریم روحانی")

 

کم‌کم جمع کنم پاشم برم تهران.

 

چندروزیه  L2TP بازه ولی به صورت متناوب قطع میشه