خب یکی از مشکلاتمون نداشتن اینترنت در اتوبوس بود که به لطف این دانگل ِ رایتل حل شده!

تو اتوبوس هستم. دارم میرم(میام) خونه.

 

“It's only after we've lost everything that we're free to do anything.” 
― Chuck PalahniukFight Club