همین!

خدایا دوساله به هر بهونه‌ای نتونستم برم. من دلم برای مشهد تنگ شده. قسمت کن خودت. من اصلن ایده‌ای ندارم برای چجوری رفتن! خودت یه جوری غافلگیرم کن خواهش می‌کنم. ممنون.

یا ضامن آهو!