پدرم ماشین قبلی رو که پژو بود فروخت یه وانت دوکابین مزدا خرید یه هفته پیش. چهارشنبه صبح که میرفته اداره میره کارت ورودشو از تو ماشین برداره که پیاده بره. بعد میگه بذار با ماشین برم. خلاصه در گاراژو باز میکنه و میاد کلید رو بندازه که ماشین گرم بشه نگو ماشین رو دنده‌س و یهو روشن میشه و از گاراژ میاد بیرون و میخوره به دیوار همسایه روبرویی. بابام هم پاهاش رو زمین بوده و فقط خم شده بوده تو ماشین و همینجوری با ماشین کشیده میشه و در ِ باز ماشین میخوره به در گاراژ و ... . خلاصه که استخوان لگنش شکسته میشه. 

مادرم ساعت ۱۱ به من زنگ زد و خبر داد. پاشدم رفتم ترمینال و شب ساعت ۱۰ مستقیم رفتم بیمارستان. شب موندم کنارش.شبا خیلی بی‌تابی میکنه. پدرم آدمی نیست که بتونه چند ساعت یه جا بشینه بر خلاف من!. و بیشترین اذیت شدنش به خاطر همینه! دکترش گفت که عمل نمیخواد ولی چون استخوانش شکسته باید حداقل ۳۰-۴۰ روز استراحت مطلق بکنه و رو تخت بخوابه. 

فعلن خونه هستم. تصمیم گرفتم این ترمم رو حذف کنم. با این که هر کی میشنوه میگه نه نمیخواد ولی من تقریبن تصمیممو گرفتم. خیلی با عجله اومدم خونه و شاید یه سر بیام وسایلمو بیارم.

خلاصه که کل ماجرا این بود. دعا کنید که کم اذیت بشه و زود خوب شه.