گاهی که یه سری اتفاق برامون میفته که خوشایندمون نیست یه وقت زود خیال نکنیم که اینا بلا و آزمایشه نه شاید اثر وضعیه کاراییه که کردی و می‌کنی.

اگر هم یه سری اتفاق خوشایند برامون افتاد که با دودوتا چهارتای خومون جور در نمیومد و دیدیم که این اتفاقا هیچ سنخیتی با کارنامه‌ی سیاهمون نداره خیال نکنیم که حتما لطف خداست و با همین کارنامه‌ی سیاه هم حالمون خوبه! نه! این احتمال رو هم بدیم که حسابمون اونقدر خرابه که دارن باهامون همینجا خشکه حساب می‌کنن! چون چیزی اونطرف نمیرسه!

وقتی احتمال‌های مختلف رو در نظر میگیری می‌فهمی که ... .

راستی امیدوارم خوشبخت بشید. البته من که نتونستم تا آخرش بشینم. ۵ سالی می‌شد که نرفته بودم همچین مراسم‌هایی رو.