خب گفتم که دیروز نتایج کنکور اومده بود . دختر همسایه ی ما هم امسال کنکور داشت.
داشتیم میپرسیدیم از اهل خانه که چه خبر؟؟ که در خانه به صدا در آمد و هم شیره رفت و برگشت و گفت که بله فردا شب جشن دختر هم سایه ای.

ما را میگویی از تعجب ، دهان حیرت باز ... . خلاصه گفتیم که بله خدا رو شکر ایشون از کنکور زندگی سربلند بیرون اومدن و خدا ان شاء الله همه را خوشبخت کند.

ولو شروع کردیم به صحبت کردن و به قول خودمان پر روبازی . که ای ننه جان چه خبر شده .
آن از دخترعمو که به قول خودمانی فرار کرد رفت خونه بخت . دختر ِ دختر عمو نیز . و این هم از دختر همسایه. همه ی اینها از من کوچکتر بودند!!! خبری ست آیا؟؟؟

مادر زرنگ ما هم از ما زرنگتر ، گفتند که اولن آنها دختر هستند و شوهرانشان!!! خیلی بزرگترند از شما! در ثانی خب اگر مورد مناسب باشد آدم ازدواج هم میکند!!! اینجایش را رند چنان گفت که فهمیدم مقصودش چیست!!

من نیز در حرکتی زیرکانه توپ(گوی) رو به میدان خودش حواله کردم که :
" مورد مناسب را مادر آدم پیدا می کند نه خود آدم"

ناقلا هم ابتدا نازی کرد و گفت :
" من نمیتوانم مورد پیدا کنم ولی ..."
خدا بعد ولی را به خیر کند .
" ولی هر موردی باشد من باید تاییدش کنم"

بعد هم برای اینکه حساب کار دست بنده ی حقیر بیاید به یکی دو نفر به عنوان نمونه و مثال یکی یک دانه ایراد(ایراد مادرانه) گرفت. تا بنده فهمیده باشم که مادر سخت گیری دارم و این بانو در امر تایید نمودن مو را از ماست بیرون خواهد کشید.

حال در اثنای این بحث ها همشیره هم برای این که زهر چشمی از حقیر مسکین بگیرد یکی از دوستان را مثال آورد و گفت :
"هنوز پشت لبت سبز نشده چه غلط ها!!!"  و ما هم گفتیم که پس این ریش و سبیل رو مشاهده نمیفرمایید؟ ولی خب ایشون به مقصد خودشون رسیده بودند.

حالا هم رفتیم با دست خودمان بر باد دادیم زحمت یک و نیم ماه سبیل نگه داشتن را.

حالا ما به قول استاد نه ضرورتشو احساس کردیم نه شرایطشو داریم و نه مورد مناسب.
فقط میخواستیم موضع گیری خانواده رو بسنجیم که ... .

 

ولی خب جدای از شوخی خیلی از مشکلات جوانان فکر کنم با ازدواج خوب و به موقع حل بشه. اگه کمی جوانان همت کنن و بعضی سخت گیری های بی مورد رو کنار بذارن و از همه مهمتر جامعه (مدرسه و دانشگاه و خانواده و ...) جوانان رو سریعتر و بهتر برای زندگی آینده آماده کنن این مشکلات حل میشه . ولی کو گوش شنوا .

من هم این تابستون تصمیممو باید بگیرم . باید برای آینده م تصمیم بگیرم. باید با چند نفر خوب مشورت کنم .