دیروز 12 مرداد نتایج کنکور سال 91 اومد. با توجه به پیش بینی بنده و دوست و استادم! چون از هر کی پرسیده بودیم گفته بود کنکورو خوب دادم پس یعنی اینکه امسال قرار نیس رتبه ی خاصی داشته باشیم.

خب ملت بلد نیستن . اصلن اونی که قراره رتبه بیاره نباید که بگه کنکورو خوب دادم.

باید تقیه بلد باشه . الکی که نیس. باید قبل کنکور تریپ افسردگی زد. باید دپرس شد.

اصلن وقتی درصد میپرسن باید 5الی 10 درصد کمتر گفت. ولی حیف که بچه ها این چیزارو بلد نبودن!!!!

امسال اوضاع تجربی خوبه. ولی ولی رشته ی ریاضی چیزی نگم بهتره.

راستش امروز به خاطر بعضی ها ناراحت شدم . یکیش به خاطر کسی بود که حتی قیافشم ندیدم . اسمشم تازه فهمیدم. وقتی صحبت میکردم بغض رو تو صداش میشد فهمید. به زور خودمو نگه داشته بودم . نزدیک بود من به جای اون گریه کنم.

میگفت به خاطر خودم ناراحت نیستم به خاطر مادرم ناراحتم که نتونستم رضایتشو جلب کنم. خدایا خودت به بنده هات کمک کن . بذار درک کنن حکمت تو یعنی چی.

به خاطر بعضی ها هم خوشحال شدم . احساس میکنم در بد گویی از تهران برای یکی از بچه ها کمی زیاده روی کردم . اگه ببینم اینو گوشزد میکنم.

به حال بعضی ها هم غبطه خوردم. اینکه بقیه چه قدر تو دانشگاه موفق اند و من تو دانشگاه چیکار کردم .

با چه انگیزه هایی رفتیم و الان به چه چیزهایی راضی شدم. باید فکری به حال خودم بکنم.