خب امروز مسابقه ی انتخابی ای سی ام بود . البته این مسابقات در چند مرحله تو دانشکده برگزار خواهد شد برای انتخاب یک تیم غیرالمپیادی. ما هم خوب بودیم . راضیم.

این پست رو دارم با لینوکس مینویسم . باید خودمو به این عادت بدم . حیف که سخته یه کم.

ولی شروع کردم کارای مورد نیازمو با این انجام بدم . 

آهان پیش اردوی ورودی هارو هم رفتیم اردوگاه چمران . دیگه شدیم سرگروه . اونقدری که بعضیا میگفتن سرگروه ها هم آدم های بدی نیستن . نشون به اون نشون ما هم سرگروهیم . انتخاب شدنش هم هیچ نیازی نداشت که عضو تشکل یا جای خاصی باشه آدم . اصلن بحث این حرفا نبود!!!!! خلاصه میریم که ورودی ها رو راهنمایی کنیم تا تو جو دانشگاه گم نشن.

الان هم چتر شدم تو اتاق ترم پیشمون!!!